#022 – Tommy lyver og Håkon vil ha kjørebaneløfter med integrert sakseløfter!